Good Luck song

𝐒𝐨𝐧𝐠’𝐬 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:-
𝐒𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 :- 𝐆 𝐊𝐡𝐚𝐧
𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐬 :- 𝐑𝐚𝐣𝐮 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐚
𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 :- 𝐒𝐮𝐤𝐡𝐛𝐢𝐫 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐡𝐚𝐰𝐚
𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥 :- 𝐑 𝐑 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬
𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐎𝐧 :- 𝐑 𝐑 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬

𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲’𝘀 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁
𝐅𝐢𝐥𝐦 | Bina Band Chal England
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐝 𝐁𝐲 | Balwinder Heer ,
𝐂𝐨-𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫 | Raman Palta, Harsh Virk
𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 | Satinder Singh Dev
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 | Roshan Prince , Gurpreet Ghuggi , B.N Sharma, Sukhi Chahal, Saira , Rupinder Rupi , Gurjeet Kaur, Harby Sangha, Raj Dhaliwal , Manpreet Mani, Rana Jung Bahadur, Badar Khan
𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐁𝐲 | Raju Verma
𝐃.𝐎.𝐏 | Shiv Shakti
𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐬 | Harmanjeet , Raju Verma , Balvir Gill , Rupinder Sandhu, Jassi Nathumajra
𝐒𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 | Roshan Prince , G Khan , Lehmber Hussainpuri , Simran Bhardwaj , Mannat Noor, Manjeet Nikki, Nawab, Sukhbir Randhawa
𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 | Gurmeet Singh , Sukhbir Randhawa , Salil Amrute
𝐂𝐡𝐨𝐫𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫 | Vijendra JaiSingh Mineker (Vijju)
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐮𝐦𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫 | Aman Virk
𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 | Amit R Singh
𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞 | Salil Amrute
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 | Krishna Rodge
𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫 | Parveen Kumar
𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫 | Vikramjit
𝐏𝐨𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 – Ganraj Studios
𝐃𝐈 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 – Vishal Nair
𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 – Sameer Shelar & Paresh Shelar
𝐃𝐈 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 – Abhijeet Bobade
𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐇𝐞𝐚𝐝 – Vaibhav Kesarkar
𝐕𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 | Trailer Bazaar
𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜𝐬 : Junaid Ansari
𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 : Hungryman Designs
𝐀𝐫𝐭 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 | Balkar Rustom
𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐢𝐥𝐥𝐬 | Satveer Mankoo
𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 | Creative Benchers

Online Source

Forum Films

Related Article